Allianz E-bike Verzekering

5/5 (4 stemmen)
Veilig op weg
Top 5 verzekeraars
Betrouwbaar

 • LooptijdLooptijd
 • Premie betalingPremie betaling
 • Diefstal verzekerdDiefstal verzekerd
 • Schade verzekerdSchade verzekerd
 • Juridische hulpJuridische hulp
 • Vergoeding voor leenfietsVergoeding voor leenfiets
 • PechhulpPechhulp
 • Reparatie ter plekkeReparatie ter plekke
 • Volledige aankoop waarde terugVolledige aankoop waarde terug
 • PoliskostenPoliskosten
 • Standaard

 • €140,-

  voor 3 jaar

 • Looptijd3 jaar
 • Premie betalingEenmalig voor 3 jaar
 • Diefstal verzekerd
 • Schade verzekerd
 • Juridische hulp
 • Vergoeding voor leenfiets
 • Pechhulp
 • Reparatie ter plekke
 • Volledige aankoop waarde terug
 • Poliskostengeen
 • Standaard

 • €3,25

  per maand

 • LooptijdMinimaal 12 maanden
 • Premie betalingMaandelijks
 • Diefstal verzekerd
 • Schade verzekerd
 • Juridische hulp
 • Vergoeding voor leenfiets
 • Pechhulp
 • Reparatie ter plekke
 • Volledige aankoop waarde terug
  * na 3 jaar afschrijving
 • Poliskostengeen
 • Compleet

 • €200,-

  voor 3 jaar

 • Looptijd3 jaar
 • Premie betalingEenmalig voor 3 jaar
 • Diefstal verzekerd
 • Schade verzekerd
 • Juridische hulp
 • Vergoeding voor leenfiets
 • Pechhulp
 • Reparatie ter plekke
 • Volledige aankoop waarde terug
 • Poliskostengeen
 • Compleet

 • €4,90

  per maand

 • LooptijdMinimaal 12 maanden
 • Premie betalingMaandelijks
 • Diefstal verzekerd
 • Schade verzekerd
 • Juridische hulp
 • Vergoeding voor leenfiets
 • Pechhulp
 • Reparatie ter plekke
 • Volledige aankoop waarde terug
  * na 3 jaar afschrijving
 • Poliskostengeen


Bekijk alle huidige acties bij Allianz

Bekijk de acties

Voorwaarden Allianz E-Bike verzekering

Allianz maakt een onderscheid tussen de kortlopende E-bike verzekeringen & doorlopende E-bike verzekeringen.

Alianz vergoedt de schade voor:

 • een dienst te verlenen en/of;
 • het verzekerde object te vervangen of;
 • een financiële vergoeding te geven.

In de productwaarden staat hoe en welke schade er wordt vergoedt.

Hoe wordt de E-bike schade vastgesteld en vergoed?

 • U hoort zo snel mogelijk van Allianz of zij de schade vergoeden. En hoeveel de vergoeding bedraagt. De reactietermijnen treft u op Allianz.nl.
 • Vul het schadeformulier volledig en naar waarheid in. Zo kunnen zij de schade schade goed vaststellen.
 • U moet in het bezit zijn van de originele rekeningen. Die kan Allianz namelijk opvragen als bewijs.
 • Is Allianz verantwoordelijk voor de schadevergoeding aan een verzekerd object? Dan mag Allianz vragen of U het eigendom aan ons overdraagt.

Wanneer vraagt Allianz de betaalde schade terug?

Allianz vraagt een schadevergoeding terug in de volgende gevallen:

 • Is een ander aansprakelijk voor de schade aan uw E-bike? Dan heeft Allianz het recht om de schadevergoeding die er is betaald terug te vragen aan die ander.
 • Komt Allianz er achteraf achter dat een schade toch niet verzekerd is? Dan mogen zij de vergoeding ook terugvragen.

Hulp nodig van Allianz?

 • Voor hulp moet er eerst contact worden opgenomen met de alarmcentrale van Allianz. De alarmcentrale van Allianz is dag en nacht bereikbaar.
 • De alarmcentrale zal naar alle redelijkheid de noodzakelijke hulp zo snel mogelijk verlenen. Dit gebeurt in goed overleg. Het is altijd mogelijk dat overheidsvoorschriften of andere omstandigheden dit onmogelijk maken.
 • Kosten en hulpverlening die u zelf regelt zijn voor eigen rekening.
 • De alarmcentrale is niet aansprakelijke voor fouten of tekortkomingen van anderen. Dit beperkt de aansprakelijk van deze anderen niet.

Meerdere verzekeringen?

 • Heeft u recht op een vergoeding op basis van een andere verzekering wet of regeling?
  • Dan krijgt u via de Allianz verzekering geen vergoeding;
  • Allianz vergoedt wel de schade die niet door de andere verzekering, wet of regeling wordt betaald;
  • Voor een uitkering bij overlijden en/of invaliditeit door een ongeval geldt deze beperking niet;
  • Als Allianz toch op uw verzoek schade moet vergoeden of kosten vooruitbetaald, draagt u op dat moment uw recht op vergoeding uit een andere verzekering, wet of regeling aan Allianz over.
 • Heeft u bij Allianz meerdere verzekeringen voor hetzelfde risico? Dan keren zij nooit meer uit dan twee keer het verzekerde bedrag.

Premie betalen

 • U moet de premie binnen dertig dagen betalen en in ieder geval voordat de dekking ingaat. Doet u dit niet, dan heeft u geen dekking. U moet dan de premie betalen ook al is de verzekerde periode voorbij.
 • Wilt u verzekerd zijn? Maak dan zo snel mogelijk de premie, de administratiekosten en de eventuele kosten voor het incassobureau over. Zodra Allianz dit geld heeft ontvangen, bent u weer verzekerd. Dit gebeurt niet met terugwerkende kracht. In de tussenliggende periode bent u dus niet verzekerd.

Wat is nooit verzekerd?

Allianz biedt geen hulp en vergoeden geen schade, als die is ontstaan door onderstaande activiteiten.
 • Deelname aan strafbare feiten. Of doordat u veiligheidsvoorschriften hebt overtreden;
 • Opzet, grove schuld of nalatigheid;
 • Deelnemen aan misdaden, ruzies en vechtpartijen;
 • Overmatig gebruik van alcohol of verdovende middelen;
 • Gevaarlijke handelingen (waagstuk) en deelnemen aan expedities;
 • Molest of atoomkernreacties.

Allianz biedt ook geen hulp of vergoeding, als u: niet voldoende voorzichtig bent geweest. U moet redelijke maatregelen hebben genomen om de schade te voorkomen;

 • Allianz’s opzettelijk onjuiste informatie hebt gegeven bij het afsluiten van de verzekering of bij schade. Hieronder valt ook dat u niet meewerkt met de afhandeling van de schade;
 • belangrijke informatie of wijzigingen niet hebt doorgegeven;
 • de schade op basis van een regeling, wet of een andere verzekering al
 • krijgt vergoed. Of vergoed zou krijgen, als u niet bij Allianz verzekerd was geweest;
 • de kosten redelijkerwijs kon verwachten.

Wijzigen en stopzetten van de Allianz E-bike verzekering

Het kan voorkomen dat u niet tevreden met de E-bike verzekering van Allianz. In dit geval adviseren wij u om opnieuw alle E-bike verzekeringen op onze website te vergelijken zodat u alsnog de verzekering hebt die het best aansluit op uw behoeften.

Kan Allianz de premie en voorwaarden wijzigen?

 • Allianz kan de premie en/of voorwaarden wijzigen. Als zij dat doen, hoor u dat minimaal dertig dagen van te voren.
 • Ga u niet akkoord met de wijziging? Dan kunt u de verzekering stopzetten. Doe dit binnen dertig dagen nadat u de wijziging hebt ontvangen.
 • Wijzigt u zelf de verzekering? Dan behandeld Allianz de verandering alsof u een nieuwe verzekering afsluit. Voorbeelden hiervan zijn het verruimen van de dekking en het uitbreiden met verzekerde personen.

Wanneer en hoe kunt u de E-bike verzekering stopzetten?

Heeft u een verzekering die na een jaar wordt voortgezet? Dan kunt u in het eerste verzekeringsjaar de verzekering niet stoppen. Daarna heeft u een opzegtermijn van een maand. Doe dit schriftelijk, per telefoon of per e-mail. Heeft u teveel premie betaald? Dan stort Allianz die terug.

Wanneer kan Allianz de E-bike verzekering stopzetten?

Allianz zet de verzekering stop, als u:
 • Allianz hebt misleid doordat u niet eerlijk of volledig bent geweest toen u de verzekering afsloot;
 • bij schade expres een onjuiste voorstelling van zaken hebt gegeven;
 • veel of onduidelijke schades meldt. Allianz bekijkt dan eerst wat de oorzaken zijn en of die in de toekomst voorkomen kunnen worden. Schat Alianz in dat dit niet kan? Of wilt u niet meewerken? Dan kunnen zij de verzekering beëindigen met een opzegtermijn van twee maanden. U krijgt daarover een brief;
 • hebt gefraudeerd, of Allianz hebt opgelicht of bedrogen. U krijgt daarover een brief. De verzekering eindigt op de datum die op die brief staat.

E bike verzekering informatie pagina's

4 reacties op “Allianz”

 • trouwjurk schreef:

  Zeer interessant dank u!

  5/5

 • Joost schreef:

  Duidelijk en zeker een aanrader!

  5/5

 • kirito schreef:

  aantrekkelijke pakketen, waarbij je zelf kan kiezen wat voor jouw het voordeligst is!

  5/5

 • Nick schreef:

  Aanrader!

  5/5

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *